09:05
29°
Sarkhej
שקל באט

האמת הפנימית והחיים במנזר תאילנדי

האמת הפנימית והחיים במנזר תאילנדי

על פני השטח, תאילנד היא מדינה שטופת שמש, בעלת חופי זהב, תיירים נטולי דאגות והמון המון דוכני רחוב בכל פינה. אבל מתחת לפני השטח, יש גם מציאות אחרת. מציאות עמוקה, פנימית, בכל המנזרים המרובים המוכרים היטב לכל תאילנדי באשר הוא.

כמעט כל גבר תאילנדי מבלה תקופה מסוימת של חיי נזירות במנזר. אך גם זרים רבים, חלקם מישראל, מגיעים למנזרים לא בתור תיירים אלא כדי לחתור ולחפש ואולי גם להגיע אל האמת הפנימית.

מדיטציה והסתפקות במועט

על פי הדרכתו של הבודהה, דרכו של הנזיר והחפץ בהארה היא לצאת כנגד רצונם של החושים בתענוגות מחד או נהייה אחר חיי בטלה לשמה מאידך. מדיטציה, התרכזות בנשימה, הסתפקות במועט (מעט שינה, מעט מזון, מעט דיבורים) מביאים להתקדמות. החיים, על פי הבודהה, מלאים סבל הנובע מהאשליות שאנו ממלאים בהם את ישותנו, אשליות והשתוקקות אין סופית.

בכל בוקר, למעשה הרבה לפני אור ראשון, מתעוררים הנזירים במנזר התאילנדי ומתכנסים למדיטציה משותפת. במנזרים מסוימים, נוהגים לשנן מנטרות או לזמר מזמורים כמה וכמה פעמים ביום אך לפעמים הדבר נעשה פעם אחת או פעמיים בלבד. גם השתחוויות מרובות נהוגות שם, אותות של כבוד וענווה.

הנזירים בתאילנד אוספים ומקבלים תרומות ונדבות כחלק מהמסורת המקובלת. לא רק אל המנזרים זורמות המנחות. הנזירים יוצאים לשוטט חמושים בקערות המתמלאות מיני מזונות ופירות. הנזירים גם מבצעים עבודות שונות כגון ניקוי החדרים בשטח המנזר או גריפת עלים שנשרו מן העצים אך חלק ניכר זמנם מוקדש לעבודה פנימית עצמית.

המדיטציה בתאילנד, ברבים מאותם מנזרים גדולים או קטנים, נעשית לפעמים בעמידה, לפעמים בישיבה ולפעמים בהליכה. גם אם מבחוץ הדברים נראים שלווים, מבפנים לפעמים סוערים גלים אדירים. במיוחד לבני תרבות המערב, החוויה עשויה להיות מטלטלת במיוחד אך יש בהם כאלה שהגיעו לכדי חיי פרישות ונזירות מלאים.

במנזרים מבקשים לאפשר לאדם להפוך מטוהר יותר, לסלק את ההתרכזות ב"אני" ובאשליות המקיפות אותנו ומסיטות אותנו מדרך המודעות והשלווה. לבד מתרגולי המדיטציה הנעשים בצוותא, ממשיכים הנזירים לתרגל ולמדוט גם במגוריהם וכל המרבה – הרי זה משובח.